Pengendalian sosial sebagai materi pembelajaran sudah diuraikan dalam blog saya, kini disusun untuk keperluan paparan/presentasi dibuat dalam bentuk Ppt. Silahkan di simak yaa….